ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan er kvinnene i Kirken? Tror mormoner på likestilling mellom menn og kvinner?

Offisielt svar

Apostelen Paulus sa at “i Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen" (1 Korinterbrev 11:11). I Guds øyne, og i ekteskapsforholdet, er menn og kvinner like viktige.

Etter guddommelig forordning skal fedre våke over og undervise sin familie i kjærlighet og rettferdighet. De skal sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver skulle fedre og mødre hjelpe hverandre som likeverdige partnere. (Hentet fra “Familien – en erklæring til verden", som ble skrevet av tolv apostler i vår tid ved hjelp av inspirasjon fra Herren.)

Begge foreldre skulle ta del i barnas omsorg og oppdragelse. Det er viktig at de er enige om familiens mål og er villige til å jobbe mot dem sammen med barna. Hvis det ikke er harmoni mellom foreldrene og de ikke viser hverandre gjensidig respekt, kan barna bli forvirret og miste tiltroen til foreldrene. Begge foreldre skulle stå sammen og engasjere seg i sine barns oppdragelse.