ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er en menighet/stav/gren?

Offisielt svar

Våre lokale forsamlinger kalles menigheter (eller grener, for mindre forsamlinger). De er organisert etter område, og medlemmene går i en menighet eller gren i nærheten av sitt hjem. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er undervisningsmateriellet det samme i alle menigheter og grener, og man vil derfor studere de samme leksjonene uansett hvor i verden man går i kirken. Den åndelige lederen for hver menighet kalles biskop (eller grenspresident for grener). Han er et medlem av forsamlingen som har blitt bedt om å virke i denne stillingen på frivillig basis. En gruppe menigheter danner en stav, og lederen for en stav er en stavspresident. “Stav" er ikke en benevnelse som finnes i Det nye testamente, men kommer av teltene som ble brukt i Det gamle testamente, og får en billedlig betydning ved at “teltet", eller kirken, holdes oppe av staver (se Jesaja 54:2).

En menighet eller gren er et fellesskap hvor medlemmene utvikler vennskap og hjelper hverandre. Medlemmene prøver å følge læresetningene til en oldtidsprofet som sa at når vi blir døpt, skulle vi være “villige til å bære hverandres byrder, så de kan være lette" og “villige til å sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst" (Mormons bok, Mosiah 18:8-9). Gjennom tjeneste kan medlemmene bære hverandres byrder og uttrykke sin kjærlighet.