ComeuntoChrist.org Hele verden

Tror du virkelig at det finnes en profet lik Moses som lever i dag?

Offisielt svar

Gjennom alle tider har Gud utvalgt profeter, som Noah, Abraham, Moses og andre, til å forkynne evangeliet og lede hans kirke (Amos 3:7). Slik er det også i dag. Vi trenger alle Guds veiledning i en verden som av og til er forvirrende. Fordi Gud elsker sine barn, fortsetter han å sende levende profeter. Joseph Smith (1805-44) var den første profeten i vår tid. Russell M. Nelson er Guds utvalgte profet i dag.

Akkurat slik Gud ledet israelittene ut av fangenskap til et bedre sted gjennom sin profet Moses, leder han sine barn i dag til et lykkeligere, fredeligere liv, når de velger å følge hans levende profet. Vi inviterer deg til å lytte til levende profeters ord og overveie hvordan kunnskapen om Guds vilje kan være til nytte for deg.