ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormonene om familien?

Offisielt svar

I “Familien – en erklæring til verden" er mange av mormonenes trosoppfatninger om familien forklart. En av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges grunnleggende trosoppfatninger er at familieforhold kan vare evig – ikke bare i dette liv.

Akkurat slik noen av livets største gleder kan komme gjennom familieliv, kan tapet av et kjært familiemedlem være kilde til den dypeste sorg.

Døden behøver imidlertid ikke være slutten på forholdet til våre kjære. Herren åpenbarte for profeten Joseph Smith: “Den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den være ledsaget av evig herlighet" (Lære og pakter 130:2).

Familiemedlemmer som tar imot Jesu Kristi forsoning og følger hans eksempel, kan være sammen for evig gjennom hellige ordinanser utført i Guds hellige templer. Jesus ga Peter myndighet til å besegle på jorden og besegle i himmelen (Matteus 16:19). Denne samme beseglingsmyndighet ble gjengitt til Joseph Smith. Mormoner tror at de kan bli “beseglet", eller forenet ved denne myndighet, slik at de kan leve sammen i all evighet.