ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor kaller noen mormonismen en sekt?

Offisielt svar

En definisjon av ‘sekt’ som står i Webster’s Dictionary, er “en religion som regnes som uortodoks". Siden mormonismens røtter ikke er et brudd med den katolske eller den protestantiske kirke, betraktes den av noen som “uortodoks". For eksempel er Jesu Kristi Kirkes definisjon av Guddommen en annen enn den som finnes i den nikenske trosbekjennelsen, som aksepteres av de fleste katolske eller protestantiske kirkesamfunn. Merkelappen “sekt" brukes vanligvis av Kirkens motstandere som forsøker å kritisere eller bringe Kirken i vanry. Men noen ganger er det ganske enkelt et spørsmål om en karakteristikk som har vokst frem over tid på grunn av manglende forståelse. Slike misforståelser forsvinner ofte når folk begynner å innse at det Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige underviser og tror på, egentlig er ganske alminnelig. At Jesus er Kristus, Guds Sønn, og at han er verdens Frelser og Forløser som vi elsker og tilber. Når folk begynner å se og forstå disse tingene om mormonene, pleier ofte deres oppfatning av Kirken å forandre seg, og gamle oppfatninger blir erstattet med ny forståelse.