ComeuntoChrist.org Hele verden

Er mormonene kristne?

Offisielt svar

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995-2008), sa:

“Vi er kristne på en svært reell måte, og det anerkjennes i større og større grad. Det var en tid da folk overalt sa at vi ikke var kristne. De har forstått at vi er det, og at vi har en svært levende og dynamisk religion, grunnlagt på Jesu Kristi læresetninger. Vi aksepterer naturligvis Jesus Kristus som vår leder, vår konge og vår Frelser… Den mest fremtredende figur i hele verdens historie, det eneste fullkomne menneske som noensinne har levd på jorden, den levende Sønn av den levende Gud. Han er vår Frelser og vår Forløser. Hans sonoffer har gitt oss muligheten til evig liv. Medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ber til og tilber Gud i Jesu Kristi navn. Han er det sentrale i vår tro, og vår kirkes overhode. Mormons bok er et annet testamente om Jesus Kristus, og vitner om hans guddommelighet, hans liv og hans forsoning."