ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan er mormonenes livsstil? Hvordan lever mormonene?

Offisielt svar

En av de viktigste grunnene til at vi er her på jorden, er å “ha glede" (2 Nephi 2:25). Personlig bønn, skriftstudium og å gå i kirken hjelper oss å forstå at den beste måten å finne glede og lykke i dette liv på er å kjenne til vår himmelske Faders plan for lykke, Jesu Kristi evangelium, og å gjøre vårt beste for å holde Guds lov (se Ordspråkene 29:18). Familier er en vesentlig del av Guds plan, og mye av vår livsførsel dreier seg om familien. Vi ønsker å dele den lykke vi nyter godt av med alle vi kan, gjennom tjeneste, misjonærarbeid og å bidra til samfunnet.