ComeuntoChrist.org Hele verden

Er det restriksjoner basert på rase eller hudfarge med hensyn til hvem som kan bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ha prestedømmet?

Offisielt svar

Det finnes ingen begrensninger basert på rase eller hudfarge når det gjelder hvem som kan bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det er heller ingen restriksjoner basert på rase eller hudfarge med hensyn til hvem som kan ha prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

I en offisiell erklæring fra Kirken heter det: “Enhver trofast og verdig mann i Kirken kan motta det hellige prestedømme, med kraft til å utøve dets guddommelige myndighet og sammen med sine kjære få del i alle velsignelser som strømmer derfra, herunder også templets velsignelser. Følgelig kan alle verdige, mannlige medlemmer av Kirken ordineres til prestedømmet uten hensyn til rase eller farge."
(Lære og pakter, Offisiell erklæring – 2, 294).

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, bekreftet dette prinsippet da han talte til Den nasjonale presseklubb i Washington, D.C.: “Vi tror på det gamle ordtaket om at mange hender gjør arbeidet lett. Vi har et legprestedømme, og alle verdige menn kan motta dette prestedømmet."