ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan hjelper Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mennesker over hele verden?

Offisielt svar

Jesu Kristi evangelium lærer oss at vi skulle bære hverandres byrder (Galaterne 6:2). Når samfunn over hele verden rammes av større katastrofer og møter vanskeligheter de ikke takler på egen hånd, er Kirken beredt til å bidra med hjelp fra dens medlemmer.

Hjelpen tilbys mennesker i nød, uten hensyn til religiøs tilhørighet, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Humanitærhjelpen har nådd 147 land og beregnes til flere titalls millioner dollar årlig.

Kirkens veldedighetstjeneste er en av Kirkens organisasjoner som:

  • Distribuerer mat.
  • Yter assistanse ved katastrofer, som frivillige til å hjelpe til med opprydding, bruk av møtehus som tilfluktssteder, så vel som mat, vann og medisinsk utstyr uten kostnad.
  • Finansierer og støtter prosjekter som hjelper rammede lokalsamfunn.
  • Lærer folk hvordan de kan bli selvhjulpne.
  • Hjelper folk med å etablere næringsvirksomhet i sitt eget hjem.

Gå inn på Kirkens nettsted Provident Living for å få mer informasjon om Kirkens humanitærhjelpsarbeid.