ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan kan jeg vite om mormonismen er sann?

Offisielt svar

Gud er kilden til all sannhet. Han elsker deg og ønsker å svare på dine spørsmål. Derfor vil han hjelpe deg å gjenkjenne sannheten hvis du oppriktig søker den og ber ham om veiledning. Du kan vite at det du har lært, er sant (se Jakobs brev 1:5-6; Mormons bok, Moroni 10:4-5).

  • Be oppriktig til din himmelske Fader. Spør ham om det som du lærer, er sant.
  • Fortsett å studere, og tenk nøye gjennom det du lærer.
  • Lytt med hjertet etter de gode følelsene av inspirasjon fra Den hellige ånd, som vil hviske sannheten til din ånd og ditt sinn.
  • Følg Guds bud slik at du kan føle Den hellige ånds innflytelse.

Du har kanskje følt fred, håp, trygghet eller lykke mens du har lest. I så fall har du allerede følt Den hellige ånd, og den har fortalt deg at disse tingene er sanne.