ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor tror mormonene på Bibelen?

Offisielt svar

Bibelen vitner om Jesu Kristi guddommelighet, og har påvirket og hjulpet millioner av hans tilhengere. Den er en samling av hellige skrifter som inneholder Guds åpenbaringer og beretninger om hans handlemåte med sine barn i Det hellige land.

De historiske opptegnelsene i Bibelen spenner over mange århundrer, fra Adams tid til apostlenes død. På samme måte ble de fleste av bøkene i Bibelen skrevet av og om profeter som levde på forskjellige tider i verdens historie.

Som du sikkert vet, er Bibelen delt inn i Det gamle og Det nye testamente.

Det gamle testamente inneholder hellige tekster som ble skrevet før Kristi fødsel. Mange profeter i Det gamle testamente forutsa at det ville komme en Frelser og Forløser (se Jesaja 7:14, 9:6, 53:3-7).

Det nye testamente forteller om livet til denne Frelser og Forløser, som er Jesus Kristus. Den forteller også om opprettelsen av hans opprinnelige kirke.