ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem er mormonene?

Offisielt svar

Mormoner er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som ble organisert i 1830. I 2010 hadde Kirken ca 14 millioner medlemmer over hele verden. Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah. Mormoner tror på Bibelen og Jesu læresetninger i åpenbaringer til vår tids apostler og profeter. Mormoner tror at deres kirke er den samme som den opprinnelige kirken som Jesus opprettet da han var på jorden (se Efeserne 2:19-20, 4:11-14). Navnet ‘mormon’ er et kallenavn på grunn av Kirkens tro på Mormons bok (hellig skrift fra oldtiden åpenbart til og nedtegnet av profeter i Amerika i samme tidsperiode som da Bibelen ble skrevet i den gamle verden.)