ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem grunnla mormonismen og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Offisielt svar

Våren 1820 gikk en 14 år gammel gutt ved navn Joseph Smith til et skogholt nær sitt hjem i Palmyra, New York, og ba for å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Som svar på hans bønn viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg for ham, akkurat slik himmelske personer hadde vist seg for profeter som Moses og Paulus på bibelsk tid. Joseph fikk vite at den kirken som opprinnelig ble organisert av Jesus Kristus, ikke lenger fantes på jorden.

Joseph Smith ble utvalgt av Gud til å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden. De neste 10 årene fikk Joseph besøk av andre himmelske sendebud, oversatte Mormons bok ved Guds kraft, og mottok guddommelig myndighet til å organisere Kirken. Kirken ble organisert i Fayette, New York, 6. april 1830, under ledelse av Joseph Smith. Den har vokst til en organisasjon med medlemmer og forsamlinger over hele verden.