ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan finansieres mormonmisjonærenes aktiviteter?

Offisielt svar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er aktivt engasjert i å undervise i Jesu Kristi gjengitte evangelium. For tiden vitner 84 000 frivillige misjonærer over hele verden om den glede de har funnet i evangeliet. De fleste av dem er unge, enslige mennesker som virker på heltid i 18 til 24 måneder på egen bekostning. Disse misjonærene presenterer et budskap om Jesus Kristus og hans forsoning for alle mennesker. De underviser om vår himmelske Faders store frelsesplan, som gjør det mulig for alle mennesker å vende tilbake til ham.