ComeuntoChrist.org Hele verden

Gir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sin tilslutning til politiske partier?

Offisielt svar

Kirken har gitt følgende offentlige uttalelse ved flere anledninger før store valg: “Prinsipper som er forenlige med evangeliet, finnes i partiprogrammene til alle større politiske partier. Selv om Kirken ikke støtter politiske kandidater, partiprogrammer eller partier, blir medlemmene oppfordret til å delta fullt ut i politisk, statlig og offentlig administrasjon."