ComeuntoChrist.org Hele verden

Praktiserer mormonene flergifte?

Offisielt svar

President Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ga følgende uttalelse i 1998 om Kirkens standpunkt til flergifte:

“Denne kirken har ikke noe som helst å gjøre med dem som praktiserer flergifte. De er ikke medlemmer av denne kirken… Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer flergifte, blir de utelukket, den alvorligste straff Kirken kan ilegge. Ikke bare bryter de som er involvert i dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkens lov."

Til forskjellige tider har Herren befalt sitt folk å praktisere flergifte. Han ga for eksempel dette budet til Abraham, Isak, Jakob, Moses, David og Salomo (Lære og pakter 132:1). Andre ganger har Herren gitt andre instruksjoner. Herren sa til profeten Jakob i Mormons bok: “For ingen mann blant dere skal ha mer enn én hustru, og han skal ikke ha noen medhustruer… For hvis jeg vil oppreise meg avkom, sier Hærskarenes Herre, vil jeg gi befaling til mitt folk, ellers skal de lytte til disse ting" (Jakobs bok 2:27-30).

I denne evangelieutdelingen befalte Herren noen av de tidlige medlemmene å praktisere flergifte. Profeten Joseph Smith og de som var nærmest ham, deriblant Brigham Young og Heber C. Kimball, tok denne befalingen tungt, men de adlød den. Kirkens ledere holdt kontroll med denne praksis. De som gjorde det, måtte godkjennes, og vielsene måtte utføres med prestedømmets beseglingsmyndighet. I 1890 mottok president Wilford Woodruff en åpenbaring om at Kirkens ledere skulle slutte å praktisere flergifte (Offisiell erklæring 1).

Herrens ekteskapslov er monogami, med mindre han befaler noe annet for å bygge opp Israels hus (se Encyclopedia of Mormonism bind 3, s. 1091-1095).