ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er prestedømmet?

Offisielt svar

Prestedømmet er myndighet til å handle i Guds navn. Den samme prestedømsmyndighet som fantes i den opprinnelige kirke som ble grunnlagt av Jesus Kristus, finnes i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag. Kirken ledes ved denne myndigheten.

Alle mannlige medlemmer av Kirken som er verdige og forberedt, kan motta prestedømmet for å kunne hjelpe til med ledelsen av Kirken og utføre tjeneste for vår himmelske Faders barn. En mann med prestedømmet kan blant annet utføre tjeneste på følgende måter:

  • Lede en forsamling i Kirken
  • Utføre Kirkens ordinanser, som for eksempel dåp
  • Velsigne dem som er syke

Gud forventer at de som har denne hellige prestedømsmyndighet, følger Jesu Kristi eksempel og tjener med kjærlighet, mildhet og omtanke.