ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor driver mormonmisjonærer med proselyttering?

Offisielt svar

Frelseren sa til disiplene: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" (Matteus 28:19). Som Jesu Kristi etterfølgere er medlemmer av hans kirke ivrig opptatt av å forkynne de gode nyhetene om hans gjengitte evangelium til alle som er villige til å lytte.

Carlos E. Asay, en leder i Kirken, sa: “(Det er) et vidunderlig fenomen som finner sted blant menneskene når evangeliets lys skinner i deres liv. Det virker som sannhetens lys nesten instinktivt tenner et ønske om å dele det med andre. Når vårt sinn utvides av ny kunnskap, ønsker vi at andre skal få den samme kunnskapen; når vi løftes åndelig ved himmelsk innflytelse, ønsker vi at andre skal føle det; og når vårt liv er fullt av godhet, ønsker vi at andre, særlig de vi er glad i, skal få oppleve det samme."

Du har kanskje sett misjonærer som sykler eller går fra dør til dør for å bære frem sitt budskap. De gjør alt de kan for å finne mennesker som kan være interessert i å lære mer om Jesus Kristus og Guds plan for deres lykke. De virker i par, “for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn" (Matteus 18:16). Misjonærene gir frivillig atten måneder til to år av sin tid til tjeneste på heltid.