ComeuntoChrist.org Hele verden

Kan mann og hustru være sammen for evig? Tror mormoner at familier vil være sammen for evig i himmelen?

Offisielt svar

Familieforhold kan vare evig - ikke bare for dette livet.

Akkurat slik noen av livets største gleder kan komme gjennom familieliv, kan tapet av et kjært familiemedlem være kilde til den dypeste sorg.

Jesus Kristus ga sine disipler myndighet til å besegle familier for evig da han sa: “Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen" (Matteus 16:19).

Døden behøver ikke være slutten på forholdet til våre kjære. Herren åpenbarte for profeten Joseph Smith at “den samme sosiale omgang som finnes blant oss her, vil finnes blant oss der, men der vil den være ledsaget av evig herlighet" (Lære og pakter 130:2).

Familiemedlemmer som tar imot Jesu Kristi forsoning og følger hans eksempel, kan være sammen for evig gjennom hellige ordinanser utført i Guds hellige templer. Disse ordinansene besegler mann og hustru til hverandre for all evighet, og barn til deres foreldre som en evig familie. (Se “Familien – En erklæring til verden")