ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor er selvhjulpenhet viktig for mormoner? Hvorfor snakker mormoner om kriseberedskap?

Offisielt svar

Å være forberedt på mulige nødssituasjoner hjelper oss å bli selvhjulpne. Å være selvhjulpen gir oss større personlig uavhengighet, flid, sparsommelighet og selvrespekt. Det gir oss også flere muligheter til å utføre tjeneste og vise omsorg for andre i nød.