ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges holdning til homofili og homofilt ekteskap?

Offisielt svar

I Bibelen forkynte Paulus for romerne at homoseksuell adferd var synd (se Romerne 1:24-32). På gammeltestamentlig tid tok Moses med i sin lov at homoseksuelle forhold var i strid med Guds lov (se 3 Mosebok 20:13)

Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, uttalte følgende om homofili: “Vi tror at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud. Vi tror at ekteskapet kan være evig ved utøvelse av Guds evige prestedømmes myndighet i Herrens hus (“Familien – en erklæring til verden", som ble skrevet av tolv apostler i vår tid ved inspirasjon fra Herren).

“Folk spør om vårt syn på personer som betrakter seg som såkalte homofile og lesbiske. Mitt svar er at vi elsker dem som Guds sønner og døtre. De kan ha visse tilbøyeligheter som er sterke og vanskelige å kontrollere. De fleste mennesker har tilbøyeligheter av en eller annen art til forskjellige tider. Hvis de ikke gir etter for dem, kan de gå fremover som alle andre medlemmer av Kirken. Hvis de bryter kyskhetsloven og Kirkens moralnormer, underkastes de Kirkens disiplinering på samme måte som andre.

Vi ønsker å hjelpe disse menneskene, styrke dem, bistå dem i deres problemer og hjelpe dem i deres vanskeligheter. Men vi kan ikke forholde oss passive hvis de hengir seg til umoral, hvis de prøver å støtte og forsvare og leve i såkalt partnerskapsforhold. Å tillate det ville være å ta lett på det svært alvorlige og hellige grunnlag for det Gud-gitte ekteskap og selve dets formål, nemlig å opprette familier" (Ensign, nov. 1998, 71).