ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan kan vi stanse pornografiens spredning og innflytelse?

Offisielt svar

President Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, sa: “Å vende tilbake til Guds læresetninger vil gjøre mer enn alt annet for å holde vår nasjons skip på stø kurs når hun seiler inn i det tredje århundre som nasjon. Her er løsningen på konfliktene som plager oss. Her er er løsningen på pornografiens onder." (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 18)

Idet han talte om samfunnsansvaret til de som er motstandere av pornografi, sa president Hinckley også: “Påvirkning av den offentlige opinion begynner med noen få oppriktige røster. Jeg sier ikke at vi skal skrike utfordrende eller ryste knyttnever og komme med trusler overfor lovgiverne. Men jeg tror at vi bestemt, oppriktig og positivt skulle gi uttrykk for vår overbevisning til dem som har fått det tunge ansvar å gi og håndheve våre lover. Det sørgelige faktum er at den minoritet som krever større liberalitet, som selger og ser pornografi, som oppmuntrer til og lever av tøylesløs utfoldelse, lar sine røster lyde helt til våre lovgivere kan komme til å tro at det de sier, representerer majoritetens vilje. Det er ikke sannsynlig at vi får det som vi ikke slår til lyd for. La våre stemmer bli hørt. Jeg håper det ikke vil være vulgære røster, men jeg håper vi vil uttale oss så overbevisende at dem vi snakker til, vil forstå hvor sterke våre meninger er og hvor oppriktig vårt engasjement er." (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 130)