ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor utfører mormoner stedfortredende dåp i sine templer?

Offisielt svar

Jesus Kristus sa at dåpen er avgjørende for frelse for alle som har levd på jorden (se Johannes 3:5). Mange har imidlertid gått bort uten å bli døpt. Andre har blitt døpt uten den rette myndighet. Ettersom Gud er barmhjertig, har han gjort det mulig for alle mennesker å motta dåpens velsignelser. Ved å utføre stedfortredende dåp for de døde, tilbyr Kirkens medlemmer disse velsignelsene til sine avdøde forfedre. I det neste liv kan disse personene så velge å godta eller avvise det som er gjort på deres vegne.