ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor er det viktig for oss å ta vare på kroppen vår? Hvorfor blir kroppen kalt et tempel i Bibelen?

Offisielt svar

Mennesket består av to deler – en jordisk kropp og en udødelig ånd. Herren kaller kroppen et ‘tabernakel’ eller ‘tempel’ siden den er midlertidig bolig for vår evige ånd (se Mormons bok, Mosiah 3:5; 1 Korinterbrev 3:16). Ettersom ånden og kroppen sammen er menneskets sjel (se Lære og pakter 88:15), vil det som påvirker den ene, påvirke den andre. Ved å ta vare på kroppen gjør vi vårt “tabernakel" til et hus som er akseptabelt for vår ånd. Hvis vi besudler kroppen med narkotika, tobakk eller usunn mat, påvirkes ånden negativt.