ComeuntoChrist.org Hele verden

Tilber mormoner Joseph Smith?

Offisielt svar

President Gordon B. Hinckley, tidligere president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, uttalte følgende om Joseph Smith i 2005:

“Vi tilber ikke profeten [Joseph Smith]. Vi tilber Gud, vår evige Fader, og den oppstandne Herre Jesus Kristus. Men vi anerkjenner profeten, vi forkynner om ham, vi respekterer ham, vi akter og ærer ham som et redskap i Den allmektiges hender til å gjengi til jorden Guds evangeliums gamle sannheter, sammen med prestedømmet som myndigheten fra Gud utøves gjennom i hans Kirkes anliggender, og til velsignelse for hans folk" (Gordon B. Hinckley, “Joseph Smith jr. – Guds profet, en kraftfull tjener," Liahona, des. 2005, 4).