ComeuntoChrist.org Hele verden

Er alle mormoner nødt til å reise på misjon?

Offisielt svar

Kirken har en sterk tradisjon for misjonærtjeneste. Frelseren sa: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" (Matteus 28:19). Kirkens medlemmer anser det som et privilegium å kunne vise sin kjærlighet til andre mennesker og til Herren ved å forkynne evangeliet.

Misjonærene tar vanligvis fatt på sin tjeneste når de er fra 18 til 19 år gamle. Mange pensjonister, menn, kvinner og ektepar virker også som misjonærer. Misjonærene virker fra 18 måneder til 2 år. Det er frivillig å reise på misjon, og misjonærene får ikke betalt for sin tjeneste. Misjonærene kommer fra hele verden, og de virker der Kirken kaller dem. Når de virker på heltid, er misjonærene offisielle representanter for Kirken.