ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor har dere 12 apostler? De var bare ment å være sammen med Jesus Kristus, ikke å bli erstattet med nye apostler.

Offisielt svar

Det er tydelig ut fra Det nye testamente at etter at Jesus valgte sine 12 apostler, skulle gruppen eller quorumet på 12 fortsette, etter hendelsene i Apostlenes gjerninger kapittel 1 å dømme, hvor de 11 apostlene, under ledelse av Peter, velger Mattias som den nye apostelen som erstattet Judas.

Paulus, forfatter av flere bøker i Det nye testamente, ble også valgt som apostel. Paulus antyder at Kirken er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll (Efeserne 2:19-20), og nevner deres funksjoner for å bringe oss til “enhet i tro" (Efeserne 4:11-14).
(Se Apostles i Bible Dictionary)