ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormoner med hensyn til læren om nåde?

Offisielt svar

Profeten Joseph Smith sa: ‘Derfor er dere rettferdiggjort ved tro og gjerninger, på grunn av nåden…’ (se JSO Romerne 4:16). Mormons bok lærer oss: ‘For vi arbeider flittig med å skrive for å overbevise våre barn, og også våre brødre så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan’ (2 Nephi 25:23). Mormons bok forteller oss at ‘alt vi kunne gjøre, var å omvende oss fra alle våre synder’ (Alma 24:11). En profet i Mormons bok som het Lehi, sa: ‘Intet kjød kan bo i Guds nærhet uten at det skjer ved Den Hellige Messias fortjeneste, barmhjertighet og nåde’ (2 Nephi 2:8).