ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvem skulle vi tro på?

Offisielt svar

For å komme nærmere din himmelske Fader og motta alle velsignelsene han har for deg, må du først utvikle tro på Herren, Jesus Kristus. Apostelen Peter forkynte at “det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved" (Apostlenes gjerninger 4:12).

Tro på Gud er mer enn en teoretisk tro. Å ha tro på Gud er å stole på ham, ha tiltro til ham og være villig til å handle i tro på ham. Det er et handlingens og kraftens prinsipp.