ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva tror mormoner om Jesus Kristus? Tror mormonene at Jesus Kristus er Guds Sønn?

Offisielt svar

Jesus Kristus er Guds Sønn i bokstavelig forstand. Hans fødsel, liv, død og oppstandelse oppfylte mange profetier i Skriftene om at det skulle komme en Frelser. Han var Skaperen, han er vår Frelser, og han vil være vår Dommer (se Jesaja 9:6, 53:3-7; Salmene 22:16-18).

Under ledelse av vår himmelske Fader skapte Jesus Kristus jorden (Johannes 1:10; Hebreerne 1:12).

Da Jesus levde på jorden (for rundt 2000 år siden), levde han et fullkomment liv. Han underviste ved ord og eksempel hvordan menneskene skulle leve i kjærlighet til Gud og andre.

Gjennom sin lidelse i Getsemane og ved å gi sitt liv på korset – med andre ord å gjennomføre forsoningen – frelser Jesus Kristus oss fra våre synder (1 Peter 2:21) hvis vi følger ham. På grunn av forsoningen kan du få tilgivelse for dine synder når du oppriktig omvender deg (Mormons bok, Mosiah 26:30).

Ved sin oppstandelse har Jesus Kristus frelst oss fra døden. Fordi han overvant døden vil vi alle få oppstandelsens gave. Med andre ord vil vår ånd bli evig gjenforenet med kroppen (Apostlenes gjerninger 24:15; 1 Korinterbrev 15:22). Når livet på denne jorden er slutt, vil Jesus Kristus være den endelige dommer ( Apostlenes gjerninger 17:31; Johannes 5:21-22; Apostlenes gjerninger 10:42).