ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvordan kan tro på Jesus Kristus påvirke oss i vårt ekteskap og i våre familieforhold? I våre vennskap?

Offisielt svar

Et godt ekteskap krever tro – både på Gud og på hverandre. Tro på Gud er mer enn en teoretisk tro. Å ha tro på Gud er å stole på ham, å ha tiltro til ham og å være villig til å handle i tro på ham. Det er et handlingsprinsipp.

En felles tro på Gud kan knytte et ektepar og familier sammen i engasjement for felles verdier. Det kan gi dem styrke til å overvinne hindringer som ellers ville kunne skade disse viktige forholdene.

I gode ekteskap stoler begge på hverandre. De gjør sitt ytterste for å vise seg verdig sin ektefelles tillit. Sterke ekteskap eller familieforhold må være basert på gjensidig tillit og troverdighet.

Tro på hverandre, som tro på Gud, kan hjelpe ektepar og familier å møte uvisshet og leve opp til høye forventninger.