ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er mormonismen? ELLER Hva tror mormonene på?

Offisielt svar

Da Jesus Kristus levde på jorden, organiserte han sin kirke for at alle mennesker skulle kunne motta hans evangelium og en dag vende tilbake for å bo hos Gud, vår himmelske Fader. Etter at Jesus Kristus døde, sto opp fra de døde og steg opp til himmelen, fortsatte apostlene hans å motta åpenbaringer fra ham gjennom Den hellige ånd om hvordan de skulle lede arbeidet i hans kirke. Etter at de ble drept, forandret imidlertid medlemmene Kirkens læresetninger som han hadde fastsatt. Selv om det fortsatt fantes mange gode mennesker og en del av sannheten, førte dette frafallet eller generelle avviket fra sannheten til at Kirken ble fjernet fra jorden (2 Tessalonikerbrev 2:1-3; Apostlenes gjerninger 20:29-30). Apostelen Peter profeterte at Jesus ville gjenopprette sin kirke før sitt annet komme (Apostlenes gjerninger 3:19-21).

Jesus Kristus begynte å gjenopprette sin kirke i sin fylde gjennom profeten Joseph Smith i 1820. Den har vokst til å bli et verdensomspennende kirkesamfunn med over 15 millioner medlemmer. Den har de samme læresetningene og den samme grunnleggende organisasjon som den kirke som ble organisert av Jesus på nytestamentlig tid.