ComeuntoChrist.org Hele verden

Hvorfor har ikke mormonene betalte prester?

Offisielt svar

Medlemmene organiseres i lokale forsamlinger kalt menigheter eller grener. Disse forsamlingene er organisert etter område, og medlemmene går i en menighet eller gren i nærheten av sitt hjem. Forsamlingene kommer sammen på søndager til gudstjeneste. Forsamlingens leder er en biskop eller en grenspresident. Han får ikke betalt for det han gjør, men gir fritt av sin tid for å betjene forsamlingen.

Medlemmene kalles av sine ledere til å tjene i forskjellige stillinger i forsamlingen. Lederne søker guddommelig veiledning når de gir slike kall. Stillinger man kan bli kalt til, innbefatter lærere, ungdomsledere, sekretærer osv. Et medlems tjeneste velsigner andre og gir medlemmene anledninger til å lære og utvikle seg.

En menighet eller gren er et fellesskap hvor medlemmene utvikler vennskap og hjelper hverandre. Medlemmene prøver å følge læresetningene til en oldtidsprofet som sa at når vi blir døpt, skulle vi være “villige til å bære hverandres byrder, så de kan være lette" og “villige til å sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst" (Mormons bok, Mosiah 18:8-9).

Gjennom tjeneste kan medlemmene bære hverandres byrder og uttrykke sin kjærlighet.