ComeuntoChrist.org Hele verden

Hva er hensikten med Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges velferdstjeneste?

Offisielt svar

Hensikten med Kirkens velferd er å fremme selvhjulpenhet og å hjelpe de fattige og trengende. For å få hjelp oppfordres mottakerne til å arbeide (så sant de kan), slik at de blir velsignet og kan være til velsignelse for andre. Arbeid er et styrende prinsipp i Kirkens velferdsprogram.