ComeuntoChrist.org Hele verden

Samfunnstjeneste

Engasjer deg i samfunnet

Vår tro på Gud motiverer oss til å være samvittighetsfulle borgere i vårt land og vårt lokalsamfunn. Hvis vi tenker på det store bildet, husker vi at vi alle er sønner og døtre av Gud – bokstavelig talt brødre og søstre. Ved å gjøre vårt beste for å være gode samfunnsborgere, gjør vi verden rundt oss til et vakrere, fredeligere og mer rettferdig sted for vår egen familie og våre medmennesker.

Hvordan kan vi hjelpe til i vårt eget lokalsamfunn? Hva gjør vi for å gjøre landet vårt til et bedre sted? Å være en god samfunnsborger kan være så enkelt som å undersøke politiske spørsmål så vi kan være velinformerte velgere, eller å organisere en fotballturnering slik at barna i nabolaget har noe morsomt og trygt å gjøre etter skoletid. Eller kanskje vi ønsker å påta oss et større problem i vår by eller vårt land, som å finne måter å redusere kriminaliteten eller forbedre det lokale biblioteket på. Uansett hvordan vi velger å forbedre verden rundt oss, kan vi være sikre på at “når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste" ( Mosiah 2:17).

Lojal mot ditt land

Selv etter at lokale myndigheter hadde drevet dem ut av flere bosetninger, og den føderale regjeringen nektet å beskytte dem, ble de tidlige mormonene bedt om, og sendte en bataljon soldater for å kjempe for sitt land. Kirkens 12. trosartikkel lyder: “Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde lovene." Hengivenhet til vår tro betyr ikke at vi ikke kan vie oss til vårt land også. En tidligere president for Kirken, Gordon B. Hinckley, sa at en god mormon “er nødt til å være en god borger i det landet hvor han er født eller som har blitt hans nye fedreland. En borger i Guds rike skulle stå i fremste rekke blant Guds beste mennesker over hele verden." I tillegg til å støtte politiske ledere og engasjere oss i samfunnsspørsmål, innebærer lojalitet også at vi prøver å gjøre vårt land til et bedre sted. Vår tro på Gud og kjærlighet til våre medmennesker kan inspirere oss til å bidra til å rette opp i noen av problemene som landet vårt står overfor.

Meningsfylt deltagelse i din egen bakgård

De fleste av oss ønsker å være gode samfunnsborgere, men det er ikke alltid lett å vite hvordan. Det er viktig å huske at vi ikke behøver å gi all vår tid og energi for å kunne regne oss som gode samfunnsborgere. Noen timer her og der, i vårt eget nabolag, kan gjøre stor forskjell. Hva ville skje med barneidretten hvis ingen foreldre stilte opp som trenere? Hvilke vennskap ville aldri ha blitt noe av hvis ingen organiserte festligheter for nabolaget? Hva ville skje med de mindre heldigstilte hvis ingen meldte seg frivillig til å hjelpe på herberger for hjemløse og suppekjøkken? Det å være gode samfunnsborgere begynner i hjemmet, og de små tingene vi gjør for å forskjønne vår egen gate, har større betydning enn vi kanskje tror. Vi har alle noe verdifullt å bidra med. Vi må bare finne ut hva det er, og gjøre noe med det.

Gode verdensborgere

I tillegg til å være borgere i en by og et land, er vi alle verdensborgere. Gud skapte den vakre verden vi lever i, og vi har ansvar for å respektere den. Vi kan vise vår takknemlighet for hans fantastiske skaperverk ved å være oppmerksomme på naturressursene vi bruker, og arbeide for å redusere, gjenbruke og gjenvinne dem – Gud har gitt oss “herredømme over alle markens dyr", men med dette herredømmet følger også en forventning om å opptre ansvarlig (Moses 5:1). Vi er betrodd å ta vare på jorden, ikke bare fordi det er en gave fra Gud, men fordi vi er avhengige av den for vårt livsopphold. Det er ikke så mange av oss som dyrker vår egen mat lenger, som det var før den industrielle revolusjon, så det kan være lett å glemme hvor avhengige vi er av jorden vi lever på (all maten vår kommer fra dagligvareforretningen, ikke sant?). Vi gjør klokt i å huske på hvor brødet vårt kommer fra i dag. For å vise vår takknemlighet til Gud, prøver vi å arbeide for å opprettholde bærekraftig bruk av jordens skjønnhet og rikdom for de kommende generasjoner.

Rettferdighet opphøyer et folk

Enten du er en folkevalgt embedsmann, skolelærer eller en vanlig velger, bidrar din håndtering av din borgerplikt til vekst eller forfall i din del av verden. Et land, en by eller et lokalsamfunn er som en familie – alltid ufullkommen, men så god som dens medlemmer gjør den til. Et lands integritet bygges opp av dens borgere. Bare fordi du ikke kan gjøre landet ditt fullkomment, betyr det ikke at du er fritatt for ansvar. Hvis karakterfaste mennesker unnlater å delta i politiske avgjørelser som former deres liv, vil andre med mer selviske hensikter strømme til for å fylle tomrommene.


Betal skatt til keiseren og til Gud

Da en av fariseerne spurte Jesus hva han mente om å bidra med penger til myndighetene, sa han: “Gi… keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er" (Matteus 22:21). Vi er skyldige våre myndigheter for veiene vi bruker, skolene våre barn går på, politiet som beskytter oss, og andre tjenester de yter. Vi er skyldige Gud for vår tilværelse og våre evige muligheter. Vi tilbakebetaler disse to formene for gjeld på forskjellige måter, og vi må respektere begge våre fordringshavere for å være verdige til de velsignelser vi nyter i dette liv og de vi er lovet i det kommende liv.

Politisk nøytralitet og høflighet

Selv om vi tror på å ta et standpunkt vedrørende moralspørsmål, holder vi som kirke oss nøytrale med hensyn til partipolitikk i alle de mange land hvor Kirken er organisert. Kirkens ledere dikterer ikke hvilken kandidat medlemmene skal stemme på – eller mot – selv om en kandidat ikke er enig i et av Kirkens offisielle standpunkter. Kirkens medlemmer står fritt til å støtte ethvert politisk Be Accepting Of Your Community parti eller en hvilken som helst organisasjonen de velger, i overensstemmelse med sin egen samvittighet.

Mormoner oppfordres dessuten til å være høflige når det gjelder politiske saker. Det er ikke alltid lett. Visse saker påvirker oss så personlig og er så kontroversielle at det kan være vanskelig å respektere andres rett til en annen mening. Men Herren forteller oss i Mormons bok at “den som har stridighetens ånd, er ikke av meg, men av djevelen som er stridighetens far, og han oppegger menneskenes hjerter til å stride i vrede mot hverandre" (3 Nephi 11:29).

Vi har kraften i oss til å handle som vi vil

Noen ganger, hvis en folkevalgt embedsmann er medlem av en religion eller en annen organisasjon med tydelig oppgitte trosoppfatninger, blir noen engstelige for at han eller hun vil gjøre hva enn denne religionen eller organisasjonen tilsier. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er av den oppfatning at kirke og stat er adskilte enheter. Vi tror at religiøs myndighet ikke må gripe forstyrrende inn i politiske saker, og at folkevalgte embedsmenn eller offentlige tjenestemenn står helt fritt til å utføre sine plikter. Hvis en mormon noensinne har opptrådt i strid med disse prinsippene, har det også vært i strid med Kirkens godt forankrede prinsipper og retningslinjer.

Herren har “gitt til menneskenes barn å handle som de vil". (Lære og pakter 104:17). Folkevalgte embedsmenn og offentlige tjenestemenn som er mormoner, tar egne avgjørelser, og behøver ikke nødvendigvis være enig i Kirkens offisielle standpunkter. Kirken kan formidle sine synspunkter til dem, slik den kan til enhver annen leder, men den er inneforstått med at disse mennene og kvinnene må ta egne valg basert på sin beste dømmekraft, og at de må ta hensyn til den valgkrets de representerer.