GIFy na Boże Narodzenie

GIF to rodzaj pliku w formacie animowanym. GIFy na Boże Narodzenie są poświęcone narodzinom naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pobierz animowane GIFy i w okresie świąt Bożego Narodzenia udostępnij je osobom, które kochasz.

Ew. Mateusza 1:18

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Ew. Łukasza 1:26–27

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria.

Ew. Łukasza 1:26–30

I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Ew. Łukasza 1:31–33

I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.

Ew. Łukasza 1:32

Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.

Ew. Mateusza 1:20–21

I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański.

Ew. Łukasza 1:41–42

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie.

Ew. Łukasza 2:1

Wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.

Ew. Łukasza 2:3

Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta.

Ew. Łukasza 2:4–5

Poszedł też i Józef z Galilei […] do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem […], aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

Ew. Łukasza 2:7

Nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Ew. Łukasza 2:6

I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.

Ew. Mateusza 2:2

Widzieliśmy […] gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Ew. Łukasza 2:8

A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.

Ew. Łukasza 2:9

I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka.

Ew. Łukasza 2:10

I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu.

Ew. Łukasza 2:13–14

I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Ew. Mateusza 2:9–10

A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę.

Ew. Łukasza 2:7

Porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki.

Ew. Łukasza 2:19

Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.

Ew. Łukasza 2:16

I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.

Ew. Łukasza 2:15

Pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało.

Ew. Mateusza 2:1

Oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy.

Ew. Mateusza 2:11

Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Ks. Izajasza 9:5

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.