Dlaczego potrzebujemy Zbawiciela

WSZYSCY DOŚWIADCZAMY PRÓB I CIERPIEŃ

Przeciwności są nieodłączną częścią życia. Wszyscy przez nie przechodzimy. Jednak te trudne chwile mają swój cel.POPEŁNIAMY BŁĘDY, PONIEWAŻ JESTEŚMY ŚMIERTELNIKAMI

Jesteśmy tu po to, aby się uczyć. A częścią tego procesu jest to, że popełniamy błędy. Te doświadczenia mogą być dla nas nauką.NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK BARDZO SIĘ STARAMY, MIĘDZY NAMI A BOGIEM ISTNIEJE DYSTANS

Dystans ten powstaje, kiedy się od Niego odsuwamy. Czasami tworzymy go celowo, decydując się postąpić wbrew woli Boga. Innym razem czynimy to bezwiednie. To odsunięcie sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi.POTRZEBUJEMY POMOCY

Sami nie damy rady wszystkiego zrobić. Potrzebny jest nam ktoś, kto potrafi spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, której sami nie dostrzegamy. Ktoś, kto ma czyste intencje. Sprzymierzeniec. Przyjaciel. Obrońca.KTOŚ, KTO DOKŁADNIE ROZUMIE, PRZEZ CO PRZECHODZIMY

Czy jesteś w stanie powiedzieć, że naprawdę spotkałeś kogoś, kto dokładnie rozumie Twoje uczucia? Kto w pełni potrafi wczuć się w Twoją sytuację? Jest ktoś, kto naprawdę wie, przez co przechodzisz, ponieważ sam tego doświadczył.POTRZEBUJEMY KOGOŚ, KTO MOŻE POMÓC NAM NAPRAWIĆ POPEŁNIONE BŁĘDY I ULECZYĆ NASZE RANY

Jest ktoś, kto może uleczyć każdą ranę i naprawić każdy błąd. Żadne cierpienie ani żal nie muszą trwać wiecznie.TEN KTOŚ MOŻE BYĆ POMOSTEM MIĘDZY NAMI A BOGIEM

Jeśli odsunęliśmy się od tego, dzięki czemu nasze życie byłoby szczęśliwe, niech nadzieją dla nas będzie wiedza, że istnieje droga powrotu. Przyszłość można kształtować. Mamy przyjaciela, który może przywieść nas z powrotem do Boga i zadośćuczynić za nasze braki.TĄ OSOBĄ JEST ZBAWICIEL. TYM ZBAWICIELEM JEST JEZUS CHRYSTUS.

Narodził się dawno temu w niewielkim miasteczku. Przyszedł na świat, by uleczyć zbolałe serca, by wzmacniać nas, gdy jesteśmy słabi. Narodził się, by wyzwolić nas od naszych brzemion i ponownie połączyć z Bogiem Ojcem. Dzięki narodzinom Chrystusa i my możemy ponownie się narodzić. Dla nas #NarodziłSięZbawiciel.JAK MOŻEMY TERAZ SKORZYSTAĆ Z TEGO, CO OFIAROWUJE NAM ZBAWICIEL?

Jezus Chrystus narodził się i oddał Swe życie, aby każdy człowiek miał możliwość zadecydować o swojej przyszłości. Cierpiał, abyśmy my mogli zdecydować się nie cierpieć. Abyśmy mogli wybrać dobro ponad zło, abyśmy mogli się zmienić, kiedy odkryjemy, że zmierzamy w niewłaściwym kierunku. Najlepszy użytek z tego daru czynimy wtedy, gdy decydujemy się naśladować Zbawcę i przyjąć Jego łaskę poprzez odpokutowanie. Dokonując tego wyboru, wybieramy szczęście.CO OZNACZA NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA W DZISIEJSZYCH CZASACH?

Decydujemy się naśladować Jezusa Chrystusa, kiedy słuchamy Jego słów i postępujemy zgodnie z Jego przykładem. On dał nam wskazówki, jak wieść dobre życie pełne radości i sensu.