#Alleluja…

Radość z nowego życia, jakie dało nam poświęcenie Jezusa Chrystusa, można wyrażać nie tylko słowami. Ta seria animowanych GIF-ów pomaga zilustrować, co stało się możliwe w naszym życiu dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Alleluja za nowe życie

II List do Koryntian 5:17 — Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

pobierz Zobacz wszystko