#Alleluja…

Radość z nowego życia, jakie dało nam poświęcenie Jezusa Chrystusa, można wyrażać nie tylko słowami. Ta seria animowanych GIF-ów pomaga zilustrować, co stało się możliwe w naszym życiu dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Alleluja za brzemiona, co stały się lżejsze

Ew. Mateusza 11:28 — Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

pobierz Zobacz wszystko