#Alleluja…

Radość z nowego życia, jakie dało nam poświęcenie Jezusa Chrystusa, można wyrażać nie tylko słowami. Ta seria animowanych GIF-ów pomaga zilustrować, co stało się możliwe w naszym życiu dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Alleluja za życie po śmierci

I List do Koryntian 15:22 — Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

pobierz Zobacz wszystko