ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego mormoni nie mają płatnego duchowieństwa?

Oficjalna odpowiedź

Członkowie są zgromadzeni w lokalnych zgromadzeniach, które nazywane są gminami lub okręgami. Te zgromadzenia zorganizowane są pod względem geograficznym, a członkowie uczęszczają do okręgu lub gminy w pobliżu swych domów. Zgromadzenia spotykają się w niedziele, aby razem oddawać cześć Bogu. Przywódcą zgromadzenia jest biskup lub prezydent gminy. Nie otrzymuje on wynagrodzenia za swoją służbę, lecz poświęca czas, aby służyć zgromadzeniu.

Członkowie są powoływani przez swoich przywódców do różnych powołań w zgromadzeniu. Przywódcy poszukują boskiego natchnienia przy wyznaczaniu do powołań. Można zostać powołanym na nauczyciela, przywódcę młodzieży, sekretarza itp. Służba w powołaniu błogosławi pozostałych członków i umożliwia im naukę i rozwój.

Gmina lub okręg jest wspólnotą, w której członkowie nawiązują przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem. Członkowie starają się postępować zgodnie z naukami starożytnego proroka, który nauczał, że gdy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy „[gotowi] dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu” i „[pragniemy] płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia” (Księga Mormona, Mosjasz 18:8–9).

Poprzez służbę członkowie noszą jedni drugich brzemiona i wyrażają swą miłość.