ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest Biblia dla mormonów? Czy mormoni uważają Biblię za pismo święte i słowo Boga?

Oficjalna odpowiedź

Większość z naszych świętych zapisów pochodzi od apostołów i proroków. Przez apostołów i proroków Bóg dał Swoim dzieciom święte zapisy zwane pismami świętymi. Pisma święte mogą ci pomóc w poznaniu Boga, Jego miłości do ciebie i Jego nauk. W świecie chrześcijańskim najbardziej znanym zbiorem pism świętych jest Biblia. Oprócz Biblii Święci w Dniach Ostatnich przyjmują, jako święte zapisy, następujące księgi:

  • Księgę Mormona: Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie, w którym zapisano, jak Bóg postępował z mieszkańcami starożytnej Ameryki (2000 lat p.n.e.–400 lat n.e.).
  • Nauki i Przymierza — zbiór objawień i natchnionych deklaracji, które zostały dane w celu ustanowienia Kościoła Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich i przekazania mu wytycznych (1830 r. n.e.–1978 r. n.e.).
  • Perłę Wielkiej Wartości — wybór objawień, tłumaczeń i zapisków Józefa Smitha.