ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego mormoni chrzczą nowych członków Kościoła?

Oficjalna odpowiedź

Jezus Chrystus nauczał, że musimy zostać ochrzczeni przez zanurzenie w wodzie (Ew. Marka 16:16, 3 Nefi 11:21–26). Dał nam przykład i sam został ochrzczony, aby „wypełniła się wszelka sprawiedliwość” (Ew. Mateusza 3:15).

Zostajemy ochrzczeni przez osobę, która ma boskie upoważnienie kapłańskie do odpuszczenia grzechów. (Dzieje Apostolskie 2:38, Dzieje Apostolskie 22:16). Zostajemy również ochrzczeni, aby stać się członkami Kościoła Jezusa Chrystusa i aby wejść do Królestwa Bożego (Ew. Jana 3:5).

Poprzez obrzęd chrztu składamy Bogu obietnicę, zwaną inaczej przymierzem. Obiecujemy przyjąć Chrystusa, stać się Jego uczniami i przestrzegać Jego przykazań do końca naszego życia. W zamian nasz Ojciec Niebieski obiecuje wybaczyć nam nasze grzechy i umożliwić powrót, abyśmy mogli z Nim żyć, pod warunkiem jednak, że będziemy dotrzymywać przymierzy, które zawarliśmy.