ComeuntoChrist.org Świat

Co się dzieje z dziesięciną, która płacą mormoni?

Oficjalna odpowiedź

Zasada dziesięciny, czyli dobrowolne przekazywanie jednej dziesiątej naszych dochodów na cel kontynuowania dzieła Bożego, znana jest od czasów Starego Testamentu. Abraham składał dziesięcinę Melchizedekowi (I Ks. Mojżeszowa 14:17–20).

Prawo dziesięciny to sposób, w jaki Pan umożliwia działalność Swojemu Kościołowi. W dzisiejszych czasach wszyscy wierni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oddają jedną dziesiątą swoich dochodów jako dziesięcinę. Fundusze z dziesięcin są przeznaczane na:

  • Budowę świątyń, kaplic i innych budynków.
  • Zapewnienie funduszy operacyjnych Kościoła.
  • Finansowanie programu misyjnego. (To nie dotyczy osobistych wydatków misjonarzy).
  • Przygotowanie materiałów, używanych podczas lekcji i wykorzystywanych przez organizacje kościelne.
  • Wykonywanie pracy świątynnej, badań nad historią rodziny i wiele innych ważnych działań Kościoła.
  • Edukację.

Gdy Pan przypomniał Swojemu ludowi o prawie dziesięciny za pośrednictwem proroka Malachiasza w Starym Testamencie, obiecał błogosławieństwa osobom, które płacą uczciwą dziesięcinę (Ks. Malachiasza 3:10).