ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest kapłaństwo?

Oficjalna odpowiedź

Kapłaństwo jest upoważnieniem do działania w imieniu Boga. To samo upoważnienie kapłańskie, które istniało w pierwotnym Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa, istnieje dzisiaj w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kościół jest kierowany i prowadzony przez osoby, które posiadają to upoważnienie.

Wszyscy mężczyźni, którzy są członkami Kościoła i są tego godni oraz przygotowani, mogą otrzymać kapłaństwo, aby pomóc w prowadzeniu Kościoła i służyć dzieciom Ojca Niebieskiego. Posiadacz kapłaństwa może służyć w następujący sposób:

  • Przewodniczyć zgromadzeniom Kościoła
  • Dokonywać obrzędów w Kościele, takich jak chrzest
  • Błogosławić chorych

Bóg oczekuje, że ci, którzy dzierżą to święte upoważnienie kapłańskie, będą naśladować przykład Jezusa Chrystusa i będą służyć z miłością, łagodnością i życzliwością.