ComeuntoChrist.org Świat

Czym różni się Księga Mormona od Biblii? W jaki sposób Józef Smith zdobył „złote płyty”, czyli Księgę Mormona?

Oficjalna odpowiedź

Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem tego, że Jezus Chrystus naprawdę istniał oraz że był i jest Synem Boga. Zawiera ona zapisy starożytnych proroków. Jeden z nich, Lehi, mieszkał w Jerozolimie około 600 roku p.n.e. Bóg nakazał Lehiemu, żeby poprowadził małą grupę ludzi na kontynent amerykański. Tam rozwinęli się w wielką cywilizację.

Bóg dalej powoływał proroków pośród tego ludu. Księga Mormona jest zbiorem zapisów ich proroków i kronikarzy.

We wrześniu 1823 roku Józef Smith był odwiedzany przez niebiańskiego posłańca o imieniu Moroni — ostatniego z tych starożytnych proroków, którzy prowadzili kronikę — w taki sam sposób, w jaki aniołowie objawiali się przywódcom Kościoła w Nowym Testamencie (zob. w szczególności Dzieje Apostolskie). Anioł Moroni poinformował Józefa, że Bóg miał dla niego pracę do wykonania. Moroni powiedział Józefowi o zapisach sporządzonych przez starożytnych mieszkańców Ameryki, które były zakopane na pobliskim wzgórzu i zawierały pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa.

Józef otrzymał tę kronikę we wrześniu 1827 roku. Była ona spisana na cienkich złotych płytach. Obecnie wiemy, że sporządzanie zapisów na metalowych płytach nie było niczym niezwykłym pośród starożytnych ludów Ameryki. Józef przetłumaczył księgę na język angielski dzięki natchnieniu od Boga. Otrzymała ona nazwę Księga Mormona: Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jej nazwa pochodzi od Mormona, starożytnego proroka, który sporządził streszczenie świętych zapisów swojego ludu.

Księga Mormona została opublikowana w 1830 roku. Od tamtej pory błogosławi życie milionów ludzi dzięki swej pełnej mocy nowinie o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Księga ta, jako jeszcze jedno świadectwo o Chrystusie, potwierdza realność i boskość Jezusa Chrystusa. Ci starożytni prorocy znali plan, jaki nasz Ojciec Niebieski przygotował dla Swoich dzieci oraz misję Jezusa Chrystusa. Sporządzili zapis mówiący o ukazaniu się Chrystusa tuż po Jego Zmartwychwstaniu ludziom w Ameryce, nauczaniu przez Niego ewangelii i zorganizowaniu pośród nich Swojego Kościoła. Księga ta zawiera nauki Jezusa Chrystusa, świadczy o Jego Zadośćuczynieniu i Jego miłości. Poświadcza i potwierdza Biblię. Biblia zawiera proroctwa mówiące o tych ludziach, którzy żyli w Ameryce (zob. Ks. Ezechiela 37:15–17, Ks. Izajasza 29:18).

Księga Mormona kończy się wielką obietnicą, że ci, którzy będą ją czytać i szczerze się modlić na jej temat, będą wiedzieli przez Ducha Świętego, że jest prawdą (Moroni 10:4).