ComeuntoChrist.org Świat

Czym jest „świadectwo”, o którym mówią mormoni?

Oficjalna odpowiedź

Świadectwo to duchowe potwierdzenie dane przez Ducha Świętego. Podstawą mormońskiego świadectwa jest wiedza, że Ojciec Niebieski żyje i kocha nas, że Jezus Chrystus żyje, że jest On Synem Bożym i że dokonał nieskończonego Zadośćuczynienia, że Józef Smith jest prorokiem Boga, który został powołany, by przywrócić kościół Jezusa Chrystusa na ziemię, że dzisiaj prowadzi nas żyjący prorok i że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest prawdziwym Kościołem Zbawiciela na ziemi.