ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego tylko mormoni mogą uczęszczać do świątyni? Czy w mormońskich świątyniach dzieje się coś tajemniczego? Co się odbywa w mormońskich świątyniach?

Oficjalna odpowiedź

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma ponad 100 funkcjonujących świątyń na całym świecie. Goście są zapraszani, aby odwiedzić tereny przyświątynne każdej z tych świątyń oraz uczestniczyć w dniach otwartych przed poświęceniem świątyni. Jednakże tylko ochrzczeni członkowie, którzy spełniają wymagania i są przygotowani, mogą wejść do świątyni po tym, jak zostanie poświęcona.

W świątyniach członkowie Kościoła uczestniczą w obrzędach mających na celu zjednoczenie swoich rodzin na wieczność i pomóc im powrócić do Boga. W świątyni członkowie:

  • Uczą się wiecznych prawd.
  • Otrzymują święte obrzędy, łącznie z tymi, które wiążą męża i żonę oraz dzieci i rodziców na wieczność (Ks. Malachiasza 3:23–24).
  • Zapewniają obrzędy takie, jak chrzest tym, którzy zmarli bez możliwości przyjęcia ewangelii Jezusa Chrystusa (I List do Koryntian 15:29, I List Piotra 4:6).