ComeuntoChrist.org Świat

Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem. Dlaczego potrzebujemy Zbawiciela?

Oficjalna odpowiedź

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możesz uzyskać wybaczenie swych grzechów poprzez proces pokuty. Ponieważ Ojciec Niebieski wiedział, że czasami dokonamy złych wyborów, przygotował dla nas sposób, w jaki możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów (Ew. Jana 3:16). Dał nam Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który cierpiał za nasze grzechy w Ogrodzie Getsemane, a następnie na krzyżu, abyśmy, jeśli szczerze żałujemy, mogli otrzymać wybaczenie (Księga Mormona, Mosjasz 4:6).

Kiedy szczerze przechodzimy przez proces pokuty:

  • Wyznajemy grzech Bogu i każdemu, komu wyrządziliśmy krzywdę swoim grzechem. W przypadkach poważnego grzechu, wyznanie musi nastąpić przed upoważnionym do tego posiadaczem kapłaństwa.
  • Poprosimy o wybaczenie Boga i tych, których skrzywdziliśmy.
  • Jeżeli to możliwe, staramy się naprawić wyrządzone szkody.
  • Odrzucamy nasze grzechy.
  • Staramy się przestrzegać przykazań.

Prawdziwa pokuta przynosi spokój i wybaczenie. Bóg obiecał: „Oto przebaczono temu, co odpokutował za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich więcej” (Nauki i Przymierza 58:42).