ComeuntoChrist.org Świat

Dlaczego mormoni wykonują zastępcze chrzty w swoich świątyniach?

Oficjalna odpowiedź

Jezus Chrystus nauczał, że chrzest jest niezbędny do zbawienia wszystkich, którzy żyli na ziemi (zob. Ew. Jana 3:5). Wiele osób zmarło jednak bez możliwości przyjęcia chrztu. Inni zostali ochrzczeni przez osoby, które nie miały właściwego upoważnienia. Ponieważ Bóg jest miłosierny, przygotował drogę dla wszystkich ludzi, aby mogli otrzymać błogosławieństwa chrztu. Wykonując chrzty w zastępstwie za osoby zmarłe, członkowie Kościoła umożliwiają swoim zmarłym przodkom otrzymanie błogosławieństw z tym związanych. Te osoby, będąc w świecie duchów, mogą przyjąć lub odrzucić to, co zostało zrobione w ich imieniu.